Külaliskorter Võrus Siksali Looduspuhkus Projektid Siksali Arendusselts


Tegevuskava

Tegevus 0 - Projekti juhtimine sh ettevalmistustööd.

Tegevus on vajalik eesmärkide nr 1-6 saavutamiseks

Tegevus 1. Kogukonnaliikmete teavitamine ja kaasamine

1.1 ja 1.2. Viiakse läbi kaks koolituspäeva (millest esimene on ühtlasi ka projekti tutvustav avaüritus)

Võrumaa arengustrateegia ning Vastseliina valla arengukava tutvustamiseks, projektivõimaluste tutvustamiseks kohaliku arengu ja kodanikeühenduste tegevuse edendamiseks. Osalejate arv: 30 inimest. Koolituspäevade kokkuvõtted saadetakse Norra partnerile Eestisse tulekuks ettevalmistava materjalina.

Tegevus on vajalik eesmärkide nr 3, 5 saavutamiseks

Tegevus 2. Eestvedajate ja kogukonnaliikmete koolitus

2.1 Viiakse läbi 1-päevane õppereisiga koolitus kogukonnaliikmetele “Näiteid kogukonnateenustest”. Õppereis on üheks heaks võimaluseks suurendada külaelanike sotsiaalset kaasatust (tekib meie-tunne) ning luua võimalus väiksemate võimalustega elanikkonnagruppidele (eakad, töötud, noored) aktiivsemaks osalemiseks ühiskonnaelus (valdav enamus neist ei pääse kodukohast kuigi tihti kaugemale kui vaid vallakeskusesse). Õppereisiga koolitusel osaleb välispartner hr Jens Pedersen Norrast – see annab talle hea võimaluse lisaks ise koolitaja olemisele saada ülevaadet ka Eesti kodanikuühiskonnast ja maaelust. Kasutamaks projektitoetust võimalikult otstarbekalt, toimuvad temaatiline õppepäev ja kogukonnaliikmete õppereis järjestikustel päevadel, et Norrast oleks vaja Eestisse sõita kahe eraldi reisi asemel vaid ühel korral. Osalejate arv: 30 inimest.

2.2 Viiakse läbi 3 temaatilist koolituspäeva, andmaks ideid kogukonnas pakutavateks toodeteks-teenusteks. Osalejate arv:  3 x 15 inimest

Tegevus on vajalik eesmärkide nr 1, 2, 4, 5 saavutamiseks

Tegevus 3. Arengukava koostamine

3.1 Seminar 1: hinnatakse Voki küla arengukava 2004-2009 täitmist. Viiakse läbi SWOT analüüs. Vastatakse küsimustikule tulevikusoovide osas. Seminari kokkuvõtted saadetakse Norra partnerile Eestisse tulekuks ettevalmistava materjalina.

Küla initsiatiivgrupi koosolekud (töö arengukavaga seminaridevahelisel ajal, selleks tegevuseks projektist toetust ei küsita): taustainfo kogumine, ülevaate koostamine olukorrast (sisendmaterjalid arengukava peatüki “küla hetkeolukord ja üldine kirjeldus” kaasajastamiseks).

3.2 Seminar 2: initsiatiivgrupp annab ülevaate esimesel külakoosolekul täidetud küsitluse tulemustest. Ajurünnakud ja rühmatööd visiooni koostamiseks ning eelisarendatavate valdkondade väljavalimiseks.

Küla initsiatiivgupi koosolekud (töö arengukavaga seminaridevahelisel ajal, selleks tegevuseks projektist toetust ei küsita): Projektiideede ja tegevuskava väljatöötamine.

3.3 Seminar 3 (lõpukoosolek): arengukava tutvustamine kohalikule kogukonnale. Arengukava kinnitamine.

Seminaridel osalejate arv: 30 inimest.

Tegevus on vajalik eesmärkide nr 4, 6 saavutamiseks


Erasmus + materials, Siksali Development Centre
 Here you can download necessary information about our organisation to include us in your project partnership!
[07-03-2014]
ECONAT LdV projekt lõppenud
 Lõppes ligi 2aastane rahvusvaheline koostööprojekt. Vaata lisa!
[12-10-2013]
Külaliskorter Võrus nüüd avatud!
 Tere tulemast Võru kesklinnas olevasse külaliskorterisse! Vt täpsemalt rubriigist KÜLALISKORTER VÕRUS!
[20-05-2013]
banner
Projektid
IN ENGLISH
Kohalikud projektid
Rahvusvahelised projektid
Toetajad
Lingid
sisukaart | avalehele
System & Design by mturundus