Külaliskorter Võrus Siksali Looduspuhkus Projektid Siksali Arendusselts


Üldinfo

MTÜ Siksali Arendusselts alustas oma tegevust 2002. aasta alguses. Seltsi põhikirjajärgseks eesmärgiks on:

 • Võrumaa maaelu, maamajanduse ja külakultuuri säilitamine, taaselustamine ja igakülgne arengule kaasaaitamine
 • ühiskonna mõjutamine sellise loodushoiu ja –kasutuse suunas, mis tagab:
  - loodussõbraliku ellusuhtumise,
  - inimese kehalise ja vaimse heaolu ning tervise,
  - puhta ja rikkumata looduskeskkonna ning
  - loodus- ja kultuuriväärtusi hindava vaimse keskkonna.

Ühingu põhikirjajärgsest eesmärgist tulenevad ülesanded on:

 • Maamajanduse arengule, sh väikeettevõtlusele uute võimaluste otsimine
 • Külaelu kui eesti rahva kultuuri ja traditsioonide kandja propageerimine
 • Küla sotsiaalsele ja majanduslikule arengule kaasaaitamine
 • Eesti Euroopa Liitu astumisega kaasnevate võimaluste, aga ka ohtude selgitamine; Eesti ja Euroopa Liidu vaheliste suhetega kaasnevate võimaluste ja ohtude selgitamine
 • Koostöö tegemine samalaadsete organisatsioonide ning ametkondadega nii Eestis kui välisriikides
 • Ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse ning nende rekonstrueerimisele ja renoveerimisele kaasaaitamine
 • Seltsielu toetamine ja edendamine ning tegelemine noortega

Nimi Siksali Arendusselts on seltsile võetud Siksali algkooli järgi, mis oli pikka aega küla keskuseks ning tegutses aastatel 1910-1975. Nüüd on koolimaja juba 10 aastat hoopis tühjana seisnud. Kohalikud elanikud on aga huvitatud sellest, et Siksali ajalooline koolimaja ära ei laguneks, vaid nii hoone kui vana kooliaed korda saaks. Seltsi tegevuse üheks eesmärgiks on taastada vana koolimaja selle endisel kujul ning hakata taas kasutama selle suurt õppeklassi nii koolituste-õppepäevade kui muude ürituste läbiviimiseks.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel on läbi viidud projekt "Kohaliku administratsiooni ja demokraatia arendamine Voki külas", mille raames korraldati koolituskursusi ja infopäevi kohalikele elanikele ning koostati küla arengukava mis on aluseks edasisele koordineeritud kohalikule arengule. Sama rahastaja kaasabil viidi läbi ka Soome-Eesti laste ühisprojekt "Sportlike maanoorte kultuurivahetus: Avali silmi Võrumaal". Osalesime 2-aastases rahvusvahelises koostööprojektis "Maaelu võimaluste ja kultuuritraditsioonide edendamine (PROACT)" EL Joint Action programmi raames, koostööpartneriteks Suurbritannia, Soome, Hispaania, Poola, Rumeenia, Iirimaa ja Hollandi kohaliku arenguga tegelevad organisatsioonid. Viime läbi keskkonnateadlikkuse alaseid kohalikke projekte, osaleme vastuvõtva organisatsioonina Leonardo mobiilsusprojektides ning partnerina Leonardo ja Grundtvig projektides.

MTÜ Siksali Arendusselts on Keskkonnainvesteeringute Keskuse partner ning koordineerib Võrumaal maakondlikku keskkonnateadlikkuse programmi.

Juriidilised andmed
MTÜ Siksali Arendusselts
Voki küla, Vastseliina vald, Võrumaa
Reg nr 80165465
a/a Hansapangas 221019404793

Kontaktandmed
Seltsi juhataja Kaidi-Mari Liping
tel/fax 78 21266
gsm 55 655 172
e-post kaidimari@siksali.ee


 Fotogalerii
MTÜ Arendusselts Siksali põhikiri (.pdf | 66.2kb)

Erasmus + materials, Siksali Development Centre
 Here you can download necessary information about our organisation to include us in your project partnership!
[07-03-2014]
ECONAT LdV projekt lõppenud
 Lõppes ligi 2aastane rahvusvaheline koostööprojekt. Vaata lisa!
[12-10-2013]
Külaliskorter Võrus nüüd avatud!
 Tere tulemast Võru kesklinnas olevasse külaliskorterisse! Vt täpsemalt rubriigist KÜLALISKORTER VÕRUS!
[20-05-2013]
banner
Siksali Arendusselts
IN ENGLISH
Üldinfo
Kontaktandmed
Aastaaruanded
sisukaart | avalehele
System & Design by mturundus