Külaliskorter Võrus Siksali Looduspuhkus Projektid Siksali Arendusselts


Voki küla

Voki küla asub Võrumaal, Vastseliina vallas. Tegemist on valla suuruselt ühe keskmise külaga, kus elab ligi 70 inimest. Külaelanike arv on viimastel aastatel püsinud stabiilsena, külasse on kolinud mitu uut peret.

Voki küla elanikud said tõuke aktiivsemaks läbikäimiseks, kui 2002. a. loodi mittetulundusühing Siksali Arendusselts. Siksali Arendusselts on endale nime saanud Voki külas tegutsenud Siksali Algkooli järgi, mis oli küla keskuseks.

Voki küla arengukava koostamise otsus võeti vastu 2002. a. kevadel. Et arengukava koostamiseks toetust saada, esitas MTÜ Siksali Arendusselts projektitaotluse Põhjamaade Ministrite Nõukogule. Taotlus rahuldati ning tänu sellele tekkis võimalus külaelanikele läbi viia infopäevi, koolitust, õppereis ning ühiselt arengukava koostada. Infopäevad ja koolitused viidi läbi 2002. aasta sügisel ja 2003. aasta kevadel, mil alustati ka arengukava koostamisega. Arengukava lõplik vormistamine toimus 2004. aastal ning see kinnitati novembris külaelanike koosolekul. 2009. aastal toimus arengukava täiendamine, samuti viidi läbi täiendavad koolitused, mida toetas Vabaühenduste fond.

Lisaks seltsi algatusel koostatud ja täiendatud küla arengukavale ning läbiviidud koolitustele ja infopäevadele on ellu viidud palju projekte Võrumaa maa- ja külaelu arendamiseks. Nendest suuremad Voki kandi arendamisele suunatud projektid on:

-       Kohaliku  administratsiooni ja demokraatia arendamine Voki külas Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel (2002-2003)

-       Mängu- ja spordiväljaku rajamine PRIA M 3.5 toetusel (2005) ning inventari soetamine ja hooldustööd KOP toetusel (2006, 2007)

-       Külaplatsi (lõkke- ning kiigeplats) rajamine, PRIA M 3.6 toetusel (2009)

-       Kogukonda kaasav arengukava koostamine ja koolitused VÜF toetusel (2009)

-       Õppepäevad ja laagrid noortele, PRIA Leader meetme toetusel (2009-2010)

MTÜ Siksali Arendusselts ja Vastseliina Vallavalitsus on sõlminud avaliku kasutamise lepingu, millega MTÜ Siksali Arendusselts annab osa Siksali kinnistust avalikku kasutusse.  Kasutuse sihtotstarbeks on ala kasutamine külaplatsiks (lõkke- ja kiigeplats) ja selle teenendamiseks vastavalt kasutuskorrale. Vt dokumenti “Kasutuskord” rubriigis Turismiteenused.


 Fotogalerii
Erasmus + materials, Siksali Development Centre
 Here you can download necessary information about our organisation to include us in your project partnership!
[07-03-2014]
ECONAT LdV projekt lõppenud
 Lõppes ligi 2aastane rahvusvaheline koostööprojekt. Vaata lisa!
[12-10-2013]
Külaliskorter Võrus nüüd avatud!
 Tere tulemast Võru kesklinnas olevasse külaliskorterisse! Vt täpsemalt rubriigist KÜLALISKORTER VÕRUS!
[20-05-2013]
banner
Siksali Looduspuhkus
IN ENGLISH
Turismiteenused
Siksali kool
Voki küla
Fotogalerii
Sügis Siksalis
sisukaart | avalehele
System & Design by mturundus