Külaliskorter Võrus Siksali Looduspuhkus Projektid Siksali Arendusselts


CAERA (sept 2005-okt 2007)

 

1. Projekti nimi

CAERA – Täiskasvanukoolituse õppekava maapiirkondades

 

2. Valdkond

Kogukonna areng

 

3. Periood

September 2005 – Oktoober 2007

 

4. Taustainfo

Projekt on suunatud dokumendi “Euroopa täiskasvanukoolituse strateegia maapiirkondades internetipunkte kasutades” (GRUNDTVIG-G1 projekti SAERA – www.saera.org, 90601-CP-1-2001-1-RO peamine tulemus)   elluviimiseks Euroopa maaelanike koolituskursuste ja toetavate tegevuste kaasabil.

Elukestev õpe hõlmab õpet nii isiklikel, sotsiaalsetel kui töökohaga seonduvatel eesmärkidel. See leiab aset erinevates keskkonades nii formaalses haridus- ja koolitussüsteemis kui väljaspool seda. Elukestev õpe tähendab suuremaid investeeringuid inimestesse ja teadmistesse, toetades põhioskuste omandamist ning avardades võimalusi paindlike ja innovaatiliste õppevormide kasutamiseks. Üldeesmärk on pakkuda igas vanuses inimestele võrdseid ja avatud võimalusi kvaliteetsetele õppimisvõimalustele ja –kogemustele juurde pääsemiseks. Haridussüsteemid kannavad selle visiooni reaalsuseks muutumisel põhirolli. Rõhutatakse EL liikmesriikide vajadust muuta formaalseid haridus- ja koolitussüsteeme, et murda barjäärid erinevate õppimisvormide vahel.

 

5. Eesmärgid

CAERA projekti eesmärk on saavutada Euroopa tasandil koostöö pideva täiskasvanukoolituse alal maapiirkondades, töötades välja piloot-õppekava, mis omab mõju 3 tasandil: kohalikul, riiklikul ja üle-Euroopalisel.

Projekt järgib Euroopa strateegia strateegiasuunda nr 2 (piisavate inimressursside tagamine ja kaasaegsete pedagoogiliste ressursside väljatöötamine, mis tagab juurdepääsu kvaliteetsele haridussüsteemile maapiirkondade kontekstis nii riiklikul kui EL tasandil) ja keskendub projekti 24 tegevuskuu jooksul järgmiste eesmärkide täitmisele:

·         Luua maapiirkondade jaoks sobivate meetodite ja instrumentide pakett

·         Parandada juurdepääsu teadmistele ning suurendada igas vanuses täiskasvanute uusi oskusi ja võimeid, kasutades infopunktide (TeleCentres) võrgustikku

·         Suurendada maapiirkondade elanike suutlikkust ühiskonnas aktiivse rolli mängimisel

·         Stimuleerida ja arendada probleemide lahendamise oskusi maapiirkondade kogukondades ning õpetada, kuidas lahendada konfliktsituatsioone, parandamaks sotsiaalset integratsiooni ja kohanemist töökoha poolt seatavate nõuetega

·         Teha koostööd täiskasvanukoolituse valdkonnas, laiendades eelmise projekti partnerite ringi ning kaasates uusi riike

·         Vahetada elukestvat õpet puudutavaid kogemusi ja metoodikat

 

 

6. Tegevused

Kavandatud põhitegevused, mis aitavad kaasa projekti eesmärkide saavutamisele, on:

  • Projekti koordineerimine ja partnerite koosolekud

§         Koolitajate ja koolitatavate gruppide moodustamine

§         Segagruppide moodustamine

o        Riiklikud töögrupid

o        Rahvusvaheline koolitajate töögrupp

o        Rahvusvaheline mentorite töögrupp

o        Administratiivne töögrupp

§         Õppekava maapiirkondade kogukondade jaoks

§         Koolitajate koolitus

§         Koolituskava maaelanikele maaturismi teemal

§         Euroopa brošüür maapiirkondade kogukondade arengu teemal

§         Koolituskava maapiirkondade elanikkonna aktiviseerimise teemal

§         Koolitusprogrammi pilootimine

§         Igas riigis koolitusmoodulite koostamine

§         Koolitusmaterjalide küljendamine

§         Kasusaajate pidev küsitlemine tagasiside saamiseks

§         Projekti juhtimiseks internetipõhiste tööriistade ja platvormi väljatöötamine

§         Projekti hindamine ja monitooring

 

7. Projekti meeskond

Koordinaator, assistent, koolitajad, mentorid.

 

8. Partnerid

  • Maaelu Arendamise Keskus CAR – Rumeenia (juhtpartner)
  • MTÜ Siksali Arendusselts – Eesti
  • Täiendkoolituskoolide Kompleks Krosnos - Poola
  • Wojciech Korfanty Täiendkoolituskeskus - Poola
  • FASE - Hispaania
  • EPLEFPA Kolledž – Prantsusmaa
  • Telehaz Assotsiatsioon - Ungari
  • ISAI Ltd, Ida-Soome Täiskasvanukoolituskeskus - Soome
  • Wizard Projektilahendused - Suurbritannia

 

9. Tulemused

1 koolitajate võrgustik                                                                                        

1 koolitatavate võrgustik                                                                                                    

1 koolitajate koolitus                                                                                                          

2 koolitusmaterjali teemadel:

-          maaturism

-          maapiirkondade elanikkonna aktiviseerimine                                                     

1 käsiraamat maapiirkondade kogukondadega seonduval teemal                        

Koolitusmaterjalid antakse projekti tulemuste levitamiseks välja igas osalevas riigis

1 Euroopa brošüür maapiirkondade kogukondade arendamise teemal               

1 projekti hindamisaruanne

                                                                               

11. Rahastaja

Grundtvig 1, EL Socrates programm

 Juhendmaterjal "Töö maakogukondadega" (.pdf | 457.2kb)

Erasmus + materials, Siksali Development Centre
 Here you can download necessary information about our organisation to include us in your project partnership!
[07-03-2014]
ECONAT LdV projekt lõppenud
 Lõppes ligi 2aastane rahvusvaheline koostööprojekt. Vaata lisa!
[12-10-2013]
Külaliskorter Võrus nüüd avatud!
 Tere tulemast Võru kesklinnas olevasse külaliskorterisse! Vt täpsemalt rubriigist KÜLALISKORTER VÕRUS!
[20-05-2013]
banner
Projektid
IN ENGLISH
Kohalikud projektid
Rahvusvahelised projektid
Toetajad
Lingid
sisukaart | avalehele
System & Design by mturundus