Külaliskorter Võrus Siksali Looduspuhkus Projektid Siksali Arendusselts


INNOPREVENT (nov 2005-sept 2007)

Innovatsioon tervise edendamises ja kaitses – näidiskoolitusprogramm terviseteenuste pakkujatele

 

Periood: November 2005- September 2007

 

Eesmärgid:

Välja töötada koolitusmudel, mis põhineb kompetentsidel ja segaõppel(st koolitus, mis kombineerib erinevad lähenemised õppprotsessile) ning seda pilootida.

 

Sihtgrupp:

Projekt on suunatud tervishoiu alal töötavatele inimestele. Nii arstidele, füsioterapeutidele ja teistele meditsiini alal töötajatele ( näiteks massöörid) kui ka terapeute ette valmistavatele koolitusasutustele, sanatooriumide, spade ja teiste sarnaste turismiettevõtete juhtidele.

 

Tulemused:

Projekti esimesel tegevusaastal viidi kõikides partnerriikides läbi küsitlus, selgitamaks välja vajadused välja töötatava koolitusprogrammi osas. Küsitlusega sooviti välja selgitada teemavaldkonnad, alateemad ja põhikompetentsid, mida läheb vaja tervislike eluviiside edendamise ja tervishoiu alase nõustamise valdkonnas töötamisel. Tuginedes kõigis riikides läbi viidud küsitluse tulemusele koostati nn kompetentside kataloog (mis jaguneb professionaalseteks, metoodilisteks ja sotsiaalseteks/personaalseteks kompetentsideks), millele tuginedes asuti välja töötama koolitusprogrammi ja –mooduleid. Projekti raames töötati välja kompetentsidel ja sidusõppel (blended learning) tuginev koolitusprogramm, mis koosnes alljärgnevatest moodulitest:

 

Moodul 1 - sissejuhatus (5 h)

Moodul 2 - klienditeenindus (10 h)

Moodul 3 - meeskonnatöö (10 h)

Moodul 4 - motivatsioon (10 h)

Moodul 5 -nõustamine (10 h)

Moodul 6 - tervis ja heaolu (20 h)

Moodul 7 - kommunikatsioon (10 h)

Kokku: 73 tundi

Iga moodul lõppeb valikvastustega küsimustega online testiga. Iga edukalt lõpetatud mooduli kohta saab osaleja tunnistuse.

 

Partnerid:

Projekti oli kaasatud 10 partnerit 8 erinevast riigist.

Juhtpartneriks oli Beckmann & Scheller GmbH & Co. KG (Saksamaa)

Lisaks osalesid partnered:

1.        Auxilium (Austria)

2.        European Network for Exploitation and Transfer of EU Project Results- E.N.T.E.R. (Austria)

3.        Active Society (Bulgaaria)

4.        Porin Aikuiskoulutuskeskus (Soome)

5.        ARIES Formazione (Itaalia)

6.        I.E.C. TEMIS (Hispaania)

7.        DEVON+CORNVALL BUISNESS COUNCIL (Suurbritannia)

8.       CADpartner (Saksamaa)

9.       MTÜ Siksali Arendusselts (Eesti)

 

 

Lisainformatsiooni projekti kohta saab kodulehelt www.innoprevent.com

 Küsitlus (inglise keeles) (.doc | 165.4kb)
Küsitlus (eesti keeles) (.doc | 120.3kb)

Erasmus + materials, Siksali Development Centre
 Here you can download necessary information about our organisation to include us in your project partnership!
[07-03-2014]
ECONAT LdV projekt lõppenud
 Lõppes ligi 2aastane rahvusvaheline koostööprojekt. Vaata lisa!
[12-10-2013]
Külaliskorter Võrus nüüd avatud!
 Tere tulemast Võru kesklinnas olevasse külaliskorterisse! Vt täpsemalt rubriigist KÜLALISKORTER VÕRUS!
[20-05-2013]
banner
Projektid
IN ENGLISH
Kohalikud projektid
Rahvusvahelised projektid
Toetajad
Lingid
sisukaart | avalehele
System & Design by mturundus