Külaliskorter Võrus Siksali Looduspuhkus Projektid Siksali Arendusselts


Kuidas juhtida oma oskusi (okt 2006- sept 2008)

KUIDAS OMA OSKUSI KASUTADA”

BG/06/B/F/PP-166 001

Algus: 01.10.2006

Lõpp: 30.09.2008

Kestus: 24 kuud

PROJEKTIST

Seda Euroopa projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon “Leonardo da Vinci” programmi, operatsiooni B – “pilootprojektid” raames.

Projekt pakub uuenduslikke vahendeid turismisektoris eduka kärjääri tegemiseks ja selle raames töötatakse välja personalijuhtidele kasutamiseks mõeldud testid, mille abil efektiivselt sobilikku tööjõudu värvata.

MIDA PROJEKTIGA TAHETAKSE SAAVUTADA

 • Projekt annab töötutele võimaluse välja selgitada, analüüsida ning ise hinnata oma pädevust, oskusi ja teadmisi ning seeläbi turismisektoris edukat karjääri teha. 
 • Turismisektoris juba töötavatele inimestele pakutakse välja kvaliteedinäitajad, mille abil nad saavad analüüsida ja hinnata oma oskusi, sobivust ja võimeid.
 • Lisaks töötatakse välja innovaatilised materjalid, mis on suunatud  turismiettevõtete omanikele ja personalijuhtidele, abistamaks neil värvata kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajaid.
 • Projekt aitab kaasa kutsealase koolituse rikastamisele turismisektoris.

PROJEKTI EESMÄRGID:

Projekti põhieesmärgid on:

 • välja töötada elukestva õppe printsiipidel tuginev enesehindamise juhendmaterjal
 • välja töötada ja läbi viia turismiala koolitajate ja nõustajate koolitus
 • töötada erinevatele turismisektori ametikohtadele välja kvaliteediindikaatorid spetsiaalsete töö-profiilide koostamise kaudu
 • viia läbi kvaliteedi hindamise pilootimine (nii enese hindamise kui koolitajate koolituse kaudu)
 • suurendada turismisektori töötajate kvalifikatsiooni ja motivatsiooni
 • kujundada strateegiad, programmid ja materjalid, mida saaks projekti lõppedes kohandada ka teistel sihtrühmadel kasutamiseks
 • luua side väikeettevõtjatega, kes saaksid projekti tulemusi kasutada

SIHTRÜHMAD

Projekti peamised sihtrühmad on:

·         Töötud, kes turismisektoris ametialast rakendust leida soovivad;

·         Töötavad inimesed, kes soovivad omandada täiendavaid ametialaseid teadmisi ja oskusi;

·         Koolitajad, kes on huvitatud turisminduse valdkonnast;

·         Koolitus- ja kutsenõustamisasutused.

Projekti tulemuste lõppkasutajad on:

·         personalijuhid

·         turismisektori väikeettevõtete juhid ja omanikud

·         üliõpilased

·         magistrandid

·         karjäärinõustajad


Sihtsektorid

Projekti tulemused ja mõjud on suunatud väike- ja keskmistele ettevõtetele ning suurtele firmadele, kelle äri põhineb restoranidel, hotellidel, SPA-del, ökoturismikeskustel, kui ka turismitööstusele tervikuna.

Tulemused

Elukestva õppimise ja kutsealase koolituse asjatundjate rahvusvaheline meeskond töötab välja järgnevad tulemused:

·         vajadusi analüüsiv aruanne, mis on saadaval paberkandjal ja online-kujul; 

·         eneseanalüüsi juhendav käsiraamat, mis on saadaval erinevates formaatides (online-kujul, trükitud materjal ja CD-d);  

·         koolitaja käsiraamat, samuti saadaval online-kujul, trükitud materjalina ja CD-del;

·         huvirühmade võrgustik nii riiklikul kui Euroopa tasandil;

·         projekti ametlik veebilehekülg.

·         Tulemused on kättesaadavad inglise, bulgaaria, kreeka, eesti ja hollandi keeles.

PARTNERID

Projekti on kaasatud erinevad, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil aktiivselt tegevad end juba tõestanud organisatsioonid 4 riigist.

Partnerluses on esindatud Belgia, Bulgaaria, Eesti ja Kreeka ülikool, mittetulundusühingud, konsultatsioonifirmad.

Sofia Ülikooli filosoofia teaduskond, sotsiaal-, töö- ja hariduspsühholoogia osakond, Bulgaaria (Projekti koordinaator). Osakonna töötajad peavad loenguid ja tegelevad uuringutega erinevates psühholoogia valdkondades.

Bulcont, Bulgaaria on erajuhendamiskeskus. Selle meeskond on väga kogenud tööturul personalijuhtimise ja värbamise alal.

Zgura – M, Bulgaaria omab pikaaegseid kogemusi noorte ja hiljuti lõpetanute kui ka praegust kvalifikatsiooni täiendada soovijate kutsenõustamise alal.

@THLAS, Belgia on turismitööstuses tegutsevate asutuste toetamisele spetsialiseerunud väikeettevõte, mis aitab neid ettevõtteid ja avaliku sektori asutusi strateegiliste otsuste tegemisel. Ettevõtte meeskond tegeleb: üld- ja strateegilise juhtimisega, operatiivse ja organisatsioonilise juhtimisega, turundusega, tuluhaldusega, inimressursside arendamisega.

Siksali Arendusselts, Eesti on Kagu-Eestis paiknev mittetulundusühing, mis loodi 2002. aastal, et aidata kohalikel inimestel alternatiivsete majandustegevustega uusi sissetuleku teenimise võimalusi leida. Seltsi peamisteks tegevusaladeks on projektide kaudu elu edendamine maapiirkondades ja külades. Tegeleme kohaliku arengu teemaliste rahvusvaheliste koostööprojektidega.

Diakrisi, Kreeka on eraettevõte, mis pakub väike- ja keskmistele ettevõtetele suunatud konsultatsiooniteenuseid personalijuhtimise, infotehnoloogia, üldjuhtimise ja turunduse valdkonnas.


PROJEKTI KODULEHEKÜLG

Külastage projekti kodulehekülge:

http://www.managemyskills.eu

Siit leiate ajakohast ja kasulikku informatsiooni projekti kohta. Välja on toodud uudised, tutvuda saab dokumentide ja projekti tulemusena valminud toodetega.

Kui soovite, et teid hoitaks kursis projekti käekäiguga, kirjutage meile aadressil:

kaidimari@siksali.eeErasmus + materials, Siksali Development Centre
 Here you can download necessary information about our organisation to include us in your project partnership!
[07-03-2014]
ECONAT LdV projekt lõppenud
 Lõppes ligi 2aastane rahvusvaheline koostööprojekt. Vaata lisa!
[12-10-2013]
Külaliskorter Võrus nüüd avatud!
 Tere tulemast Võru kesklinnas olevasse külaliskorterisse! Vt täpsemalt rubriigist KÜLALISKORTER VÕRUS!
[20-05-2013]
banner
Projektid
IN ENGLISH
Kohalikud projektid
Rahvusvahelised projektid
Toetajad
Lingid
sisukaart | avalehele
System & Design by mturundus