Külaliskorter Võrus Siksali Looduspuhkus Projektid Siksali Arendusselts


AGRONATUR (2007 - 2009)

Agronatur on Leonardo da Vinci  programmi projekt, mis on mõeldud Elukestva Õppe Programmi raames välja töötatud uuenduste edastamiseks. Projekt on suunatud eelnevate Leonardo da Vinci programmi raames läbi viidud projektide tulemuste levitamisele

 

Periood: 2007-2009

 

Projekti raames levitatavad tulemused

-          IN-NATURE (Looduses), Looduse ja Maapiirkonna Tõlgendaja (Nature and Rural Realm Interpreter): uuenduslik koolitus: (www.irmasl.com/innature/), ning

-         ACTIVE TOURISM (Aktiivne turism): uus erialaprofiil (www.activetourism.info).  

 

Iga projekti pakutud lahendused on uuenduslikud lähenemisvõtted, et uute tekkivate töövõimaluste  põhjal aidata kaasa kutse- ja erialaoskuste täiendamisele ning maapiirkonnas töökohtade loomisele.

 

Eesmärgid

Projekti peamised eesmärgid saab kokku võtta järgmiselt:

-         tugevdada erinevate riikide ja asutuste vahelist koostööd;

-        kohandada ja integreerida eelmistes projektides saavutatud uuenduslikke

     tulemusi ja materjali, et täiustada Euroopa kutsealaseid koolitussüsteeme;

-         siirdada neid materjale uuele sotsiaalsele, majandus- ja keelekeskkonnale;

-         luua võrdseid koolitusvõimalusi;

-         kohandada uuenduslikke lahendusi teiste sektorite ja/või potentsiaalsete kasusaajate jaoks;

-         anda panus maapiirkonna püsivale arengule;

-         kaasata majandusüksusi ning kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke sotsiaaltegijaid

 

Sihtgrupid

Sihtgruppideks on maapiirkonna elanikkond, eriti töötud naised, koolikohustuse lõpetanud töötud noored, põllupidamisest loobunud või peaaegu loobunud täiskasvanud, mõne füüsilise puudega või teovõimetud inimesed.

Kasusaajateks peetakse ka turismisektorit ja vabaaja organisatsioone, põllumajandust, restorane, keskkonda, sotsiaalteenuseid, kutsekoolitust (koolituskeskused ja –ettevõtted), kohalikke tegevusgruppe, koolitajaid ja riiklikke majandusüksusi.

 

Tulemused

Peamised eeldatavad tulemused on koolituskäsiraamat, pilootkursus, koduleht, riikidevahelised seminarid,  koostöökokkulepped ning projekti brošüür.

 

Partnerid

Partnerlus koosneb viiest riigist pärit seitsemest organisatsioonist

1.       Projekti juhtpartner ADRAT ehk Alto Tâmega piirkonna arendusühendus (Portugal)

2.      ENTER ehk EL-i projektide tulemuste levitamise ja rakendamise Euroopa võrgustik (Austria)

3.       ADESPER ehk maapiirkonna tööjõu püsiva arenduse ja edendamise ühendus (Hispaania)

4.        Diputación de Palencia (Hispaania)

5.        ADRAL ehk Alentejo SA regionaalarengu agentuur

6.       CEFIDEC ehk Karpaatide arendamise koolitus- ja innovaatiakeskus (Rumeenia)

7.       MTÜ Siksali Arendusselts (Eesti)Voldik (.pdf | 374.2kb)

Erasmus + materials, Siksali Development Centre
 Here you can download necessary information about our organisation to include us in your project partnership!
[07-03-2014]
ECONAT LdV projekt lõppenud
 Lõppes ligi 2aastane rahvusvaheline koostööprojekt. Vaata lisa!
[12-10-2013]
Külaliskorter Võrus nüüd avatud!
 Tere tulemast Võru kesklinnas olevasse külaliskorterisse! Vt täpsemalt rubriigist KÜLALISKORTER VÕRUS!
[20-05-2013]
banner
Projektid
IN ENGLISH
Kohalikud projektid
Rahvusvahelised projektid
Toetajad
Lingid
sisukaart | avalehele
System & Design by mturundus