Külaliskorter Võrus Siksali Looduspuhkus Projektid Siksali Arendusselts


C-ENTER (2010-2012)

Projekt C-E.N.T.E.R. “Competence, Cooperation, Communication in the C-E.N.T.E.R. of Dissemination and Exploitation of EU Project Results” on suunatud Euroopa Liidu rahastatud projektide tulemuste levitamise ja kasutamise alase kompetentsi, koostöö ja kommunikatsiooni parandamisele.

Tegemist on Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmist (Lifelong Learning Programme / Transversal programme /Key Activity 4 – Dissemination and Exploitation of Results) rahastatava kolm aastat (2010-2012) kestva projektiga.

Projekti koordinaatoriks on Austria organisatsioon E.N.T.E.R. (European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results), mis loodi võrgustikuna oma liikmete EL-st rahastust saanud projektide levitamise toetamiseks.

Projekti tegevusteks on muuhulgas:

- ülevaate koostamine igas projekti partnerriigis projektide levitamisel kasutatavatest meetoditest

-  projektitulemuste levitamise alase koolituskursuse väljatöötamine ja testimine

- projektide tulemuste levitamise alase juhendi (C-ENTER toolkit) väljatöötamine

- Euroopa projekte tutvustava ajakirja "Focus Europe" väljaandmine

- Projektide tulemuste levitamise alaste konverentside korraldamine Austrias, Itaalias, Türgis, Rootsis, Hispaanias ja Belgias

- temaatiliste projektimaterjalidega mööda Euroopat ringi liikuv kohver "C-ENTER case" (http://www.c.enter-network.eu/index.php?id=261)

-  projektide tulemuste levitamise alase parima praktika tunnustamine. Võitjateks osutusid (tähestikulises järjekorras) järgmised projektid:

  • F4ESL - From Farm to Fork European Food Legislation: www.f4esl.eu

Lisainfo projekti koordinaatorilt: Petra Kampf, petra.kampf@enter-network.eu

ning projekti kodulehelt: www.c.enter-network.eu

ja Facebook-ist: http://www.facebook.com/pages/C-Enter/179301028776439

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 


Project summary (.pdf | 69.2kb)
Newsletter 1 (.pdf | 295.3kb)
Newsletter 2 (.pdf | 320.3kb)
C-ENTER benefits at a glance (.pdf | 153.6kb)
Newsletter 3 (.pdf | 358.8kb)
Newsletter 4 (.pdf | 334.8kb)
Newsletter 5 (.pdf | 790.8kb)
Newsletter 6 (.pdf | 938.8kb)

Erasmus + materials, Siksali Development Centre
 Here you can download necessary information about our organisation to include us in your project partnership!
[07-03-2014]
ECONAT LdV projekt lõppenud
 Lõppes ligi 2aastane rahvusvaheline koostööprojekt. Vaata lisa!
[12-10-2013]
Külaliskorter Võrus nüüd avatud!
 Tere tulemast Võru kesklinnas olevasse külaliskorterisse! Vt täpsemalt rubriigist KÜLALISKORTER VÕRUS!
[20-05-2013]
banner
Projektid
IN ENGLISH
Kohalikud projektid
Rahvusvahelised projektid
Toetajad
Lingid
sisukaart | avalehele
System & Design by mturundus