Külaliskorter Võrus Siksali Looduspuhkus Projektid Siksali Arendusselts


ECONAT (2011-2013)

ECONAT on Leonardo da Vinci programmi uuendussiirde projekt, mis toob kokku partnerid Hispaaniast, Bulgaariast, Rumeeniast, Islandilt ja Eestist.

ECONAT projekti rahvusvaheline partnerite grupp on seadnud sihiks vastastikuse koostöö abil edasi anda ja levitada “NATURA-NET” projekti tulemusi, et need oleksid mootoriks maaelu arendamiseks ja kujutaksid endast parima praktika näiteid, mida levitada.

Projekti valdkondadeks on Natura 2000 võrgustik ja kaitse -ning hoiualade majandamine, maapiirkondade arendamise alased parima praktika näited, maapiirkondade vähemkindlustatud sintrühmadele erialase koolituse võimaldamine, suurendamaks kvalifikatsiooni, professionaalsust ning tööle saamise võimalusi. Projekti abil antakse panus sektori arengusse ning professionaalsuse kasvu, luuakse paremaid eeldusi tööhõiveks.

Projekti eesmärgid

1.    Euroopa looduslike alade ja Natura 2000 võrgustiku majandamise alase teabe edasi andmine, tuginedes Lenardo da Vinci programmi projekti “Natura-Net”.

2.    Kohandada projekti tulemuste sisu projekti sihtrühmade vajadustele ja nõuetele

3.    Edendada õppimise ja töötamise integreerimist.

4.    Teostada uuendussiire uude sotsiaal-kultuurilisse ja keelelistesse konteksti.

5.    Toetada erinevate asjahuviliste projekti kaasamist – keskkonnaorganisatsioonid, koolituskeskused, kohalikud tegevusgrupid, ettevõtted jne.

6.    Toetada võrdsete võimaluste rakendamist projekti valdkondades.

Projekti kohta lisainfo saamiseks külastage kodulehte: www.econat.info

 



Erasmus + materials, Siksali Development Centre
 Here you can download necessary information about our organisation to include us in your project partnership!
[07-03-2014]
ECONAT LdV projekt lõppenud
 Lõppes ligi 2aastane rahvusvaheline koostööprojekt. Vaata lisa!
[12-10-2013]
Külaliskorter Võrus nüüd avatud!
 Tere tulemast Võru kesklinnas olevasse külaliskorterisse! Vt täpsemalt rubriigist KÜLALISKORTER VÕRUS!
[20-05-2013]
banner
Projektid
IN ENGLISH
Kohalikud projektid
Rahvusvahelised projektid
Toetajad
Lingid
sisukaart | avalehele
System & Design by mturundus