Külaliskorter Võrus Siksali Looduspuhkus Projektid Siksali Arendusselts


HONEST - My home, nest of culture (2013-2015)

Projekti pealkiri: HONEST - My home, nest of culture (Minu kodu, kultuuri häll)

Koordinaator: Asociatia PRO SOCIAL PROJECTS EDUCATIONAL REFORM - PRO S.P.E.R., Rumeenia

Projekti koduleht:

https://sites.google.com/site/honest2013grundtvig/

Parterid:

  • Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜRGI
  • Youth Association for Sport and Tourism “Zdravetz”, BULGAARIA
  • Schiksal OÜ, EESTI
  • Casa Corpului Didactic Gorj, RUMEENIA
  • I.P.S.C.T. “L. Cossa”, ITAALIA
  • AETOI THESSALONIKIS, KREEKA
  • NGO Woman club of department Islice “Rītausma”, LÄTI;

Sihtgrupp:

Sihtrühmaks on kohalike kogukondade esindajad (n kultuuriasutused, noortekeskused, muuseumid), täiskasvanute koolitamisega tegelevad organisatsioonid,  ning täiskasvanud õppijad maapiirkondades laiemalt, kes peavad oluliseks kohaliku kultuuripärandi säilitamist (sh vanade talumajade omanikud, traditsiooniliste ja ajalooliste külade elanikud).

Projekti kirjeldus:

Projekt kätkeb endas modernset lähenemist kultuurilisele identiteedile ning toetub vaatenurgale, et kultuuridevahelised erinevused on väärtuslikud ning kannavad endas Euroopa kultuuri pidevat arengut. Üksteise kultuuridest arusaamine loob tugevad sidemed eri riikidest pärit inimeste vahel, õpitakse paremini üksteisest aru saama, üksteist usaldama ja austama. Projekti raames keskendutakse inimeste kodu kontseptsioonile erinevates riikides, selle muutumisele läbi ajaloo ning selle mõjule perekonnale. Maja ja kodu on kultuuriloolises arengus väga olulisel kohal ning puudutab kõiki inimesi. Lisaks pelgalt funktsionaalsele elamispinnaks olemisele on kodu ja maja ühine pind, mille elanikud jagavad ühiseid väärtusi ning üheskoos arenevad. Meie kodude erinevused ja sarnasused, nende erinev või sarnane areng minevikust tänapäevani on nö projekti selgrooks, millele tuginedes õpitakse tundma partnerriikide kultuuri, väärtusi, keskkonda. Konkreetseteks tegevusteks on interaktiivse kodulehekülje loomine, kus tutvustatakse taustauuringu tulemusi. Koostatakse õppematerjal, mis tutvustab partnerluse koostöös valminud ülevaadet inimeste kodudest ja nende arengust partnerriikides ajaloo vältel ning samuti väike sõnastik ja projekti tutvustav voldik.  Rahvusvahelised lähetused annavad uusi kogemusi ning aitavad kaasa temaatika mõistmisele teistes kultuuriruumides. Projekti tulemusena koostatavat õppematerjali saavad kasutada asjast huvitatud täiskasvanud õppijad ka edaspidi. Kogutakse fotosid (teemaks "imeline arhitektuur") majade/kodude siseruumidest ning viiakse läbi workshop kodudes mängitavatest mängudest ja igapäevaelust. Koostöö kohaliku kogukonnaga, erinevate generatsioonide kaasamine taustainfo kogumisse ning üksteiselt õppimine aitavad kaasa suurema mõju saavutamisele.Erasmus + materials, Siksali Development Centre
 Here you can download necessary information about our organisation to include us in your project partnership!
[07-03-2014]
ECONAT LdV projekt lõppenud
 Lõppes ligi 2aastane rahvusvaheline koostööprojekt. Vaata lisa!
[12-10-2013]
Külaliskorter Võrus nüüd avatud!
 Tere tulemast Võru kesklinnas olevasse külaliskorterisse! Vt täpsemalt rubriigist KÜLALISKORTER VÕRUS!
[20-05-2013]
banner
Projektid
IN ENGLISH
Kohalikud projektid
Rahvusvahelised projektid
Toetajad
Lingid
sisukaart | avalehele
System & Design by mturundus