Külaliskorter Võrus Siksali Looduspuhkus Projektid Siksali Arendusselts


TRA-PRE-VI (2013-2015)

Osaleme partnerina rahvusvahelises, 2-aastases Leonardo da Vinci programmi uuendussiirde projektis.

Kestvus: 1.okt 2013 – 30.sept 2015

Partnerid:

Asociacion Altea Espana (välisrahastuse taotleja), Hispaania

Camino, Saksamaa

CEDIS (lahkus partnerlusest), Prantsusmaa

SOS Childrens’ Villages Latvia, Läti

Centro di Solidarieta di Reggio Emilia, Itaalia

AFORMAC (asendab esialgselt kavandatud partnerit CEDIS), Prantsusmaa

Projekti eesmärk: noorte vägivaldse käitumise ennetamiseks valdkonna professionaalide/spetsialistide koolitamine

Tegevused:

- projektikoosolekutel osalemine (Prantsusmaal, Eestis, Itaalias, Hispaanias).

- pilootimise faas (noortega) ajavahemikul mai 2014 – 2015. Rakendatakse koolitusel õpitut ning katsetatakse metodoloogiat, juhendmaterjali, töölehti/kaarte.

- tagasiside pilootimise kohta (aruanne)

- töötatakse välja lõplik juhendmaterjal (eesti keeles ja teistes partnerriikide keeltes) võttes arvesse pilootimise tulemusi – mis töötas, mis mitte.

- suur projekti tulemusi tutvustav ja levitav seminar Pidevalt toimuvad nn taustatööd: projektijuhtimine, aruandlusega seonduv, erinevad levitustegevused, hindamine, taustauuringud jne

Oodatavad tulemused:

- veebiplatvorm, mis sisaldab metodoloogiat ja koolitusmaterjale

 - metodoloogia – suunatud professionaalidele/spetsialistidele

-  soovitustega juhendmaterjal, mis sisaldab hea praktika/tava. Et tegemist on uuendussiirde projektiga, võetakse aluseks Prantsusmaal välja töötatud materjal, mis tõlgitakse eesti keelde, seejärel pilooditakse pikema ajaperioodi vältel ning vastavalt pilootimise tulemustele kohandatakse, arvestades Eesti olusid. Iga partner lisab vastava osa, mis puudutab siseriiklikku seadusandlust, kohalikke olusid puudutavat. Materjali kohandamisel ning projekti elluviimisel konsulteeritakse asjaosalistega, st Eestis teemaga tegelevate spetsialistidega. Juhendmaterjali osaks on praktilised töölehed/-kaardid (kaartide sisu: kuidas ära tunda vägivalda, kuidas pakkuda elementaarset turvalisust jne jne).

Projekti rahastab 50% omafinantseeringu osas siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.Erasmus + materials, Siksali Development Centre
 Here you can download necessary information about our organisation to include us in your project partnership!
[07-03-2014]
ECONAT LdV projekt lõppenud
 Lõppes ligi 2aastane rahvusvaheline koostööprojekt. Vaata lisa!
[12-10-2013]
Külaliskorter Võrus nüüd avatud!
 Tere tulemast Võru kesklinnas olevasse külaliskorterisse! Vt täpsemalt rubriigist KÜLALISKORTER VÕRUS!
[20-05-2013]
banner
Projektid
IN ENGLISH
Kohalikud projektid
Rahvusvahelised projektid
Toetajad
Lingid
sisukaart | avalehele
System & Design by mturundus